Hatbrott är en del av vardagen för många inom alternativa subkulturer


För första gången finns nu statistik på hur alterofobin yttrar sig gentemot personer inom de alternativa subkulturerna. Brittiska The Sophie Lancaster Foundation har nu släppt en rapport från den största undersökning som hittills genomförts för att ta reda på hur människor från alternativa subkulturer påverkas av hatbrott. Studien är genomförd av forskarstuderande Moslem Bousheherian och professor Jon Garland från universitetet i Surrey.

Rapporten visar att över 80% av personer inom alternativa subkulturer har utsatts för någon form av hatbrott och över 50% har attackerats fysiskt. Mer än var fjärde person som utsatts har drabbats av självmordstankar. Det är en skrämmande läsning som vittnar om målgruppens utsatthet.

Rapporten visar även att var tredje hatbrott gentemot alternativa subkulturer inte rapporteras. I den brittiska studien anger 29% av de svarande att de inte trodde någon skulle ta dem på allvar, 13% visste inte vilka de skulle tala med och 12% fruktade att om de berättade skulle det drabba dem ännu värre.

I Sverige saknas motsvarande statistik. Att ens kunna rapportera alterofobiska hatbrott är inte en möjlighet i Sverige, vilket försvårar ytterligare, då mycket förblir rena mörkertal. Alternativa subkulturer är ett globalt fenomen och fördomar och hat mot alternativa subkulturer, även kallat alterofobi, är något som tyvärr också förekommer i Sverige. RTSI-initiativet har sedan starten för snart 10 år sedan verkat för att motverka alterofobi och bakom initiativet står också SUB – Riksförbundet För Subkultur, som vad vi vet saknar internationella motsvarigheter.

RTSI-initiativet har sedan starten haft ett nära samarbete med The Sophie Lancaster Foundation och är en av de parter som samverkat i processen som mynnat ut i denna rapport. Kari Berg, företrädare för RTSI-initiativet menar att rapporten synliggör ett problem som RTSI länge känt till och hon hoppas att rapporten ska kunna bidra till att uppmärksamma problemet med alterofobi och förhoppningsvis också leda till att även svenska myndigheter tar tag i frågan.

Ta del av studien i sin helhet och läs den officiella pressreleasen från The Sophie Lancaster Foundation, där RTSI-initiativet alltså är en av de officiella avsändarna:

www.sophielancasterfoundation.com/sixteen-years-after-sophie-lancasters-death-what-has-changed/

Projektet slutar – initiativet fortsätter!


Arvsfondsprojektet ”RTSI – En kunskapsfråga?” har nu slutat och RTSI-initiativet vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga!

Under drygt 3,5 år har vi kommit långt, längre än vad vi kunde föreställa oss 2014 när RTSI-initiativet kom till och då vi i samband med det började vårt första större projekt, som ledde fram till projektet ”En kunskapsfråga?”

Projektet har satt ett ord på vad som ligger till grund för fördomar, diskriminering och hat gentemot alternativa subkulturella. Ordet är alterofobi och har introducerats av RTSI-initiativet i Sverige. Detta har blivit möjligt tack vare samarbetet med internationella forskare som Dr. Stephen Minton och vårt samarbete med The Sophie Lancaster Foundation. Med ordet alterofobi kan vi nu äntligen mer kortfattat beskriva behovet av rätten till subkulturell identitet.

Våra underbara deltagare har kommit med mycket värdefulla idéer, tankar och material som lagt en bra grund för arbetet framåt. Våra samarbetspartners har bidragit med resurser, kunskap och engagemang på resan och tillsammans har vi nått ut starkt. Vi har bland annat under projektet genomfört flera spännande konferenser där vi bland annat haft polismyndigheten och forskare närvarande. Vi har också under projektet släppt ett flertal olika material och allt detta kommer finnas tillgängligt via hemsidan, som uppdateras löpande.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Arvsfonden som gett oss stöd i arbetet och som trott på oss från början. RTSI-initiativet fortsätter nu efter projektet på ideell grund och vi arbetar redan med idéer för kommande projekt som kan tillföra nya resurser i arbetet mot alterofobi.

 

Konferensdagar om alterofobi


Under mars 2021 genomför RTSI-initiativet konferensdagarna med samlingsnamnet Alterofobi. Under perioden träffas RTSIs medarbetare och projektets deltagare men också inbjudna representanter från myndigheter och beslutsfattare för att arbeta med frågor om inkludering och rättvisa. På grund av den rådande pandemin kan konferensen inte längre genomföras som tänkt på plats i Stockholm utan den sker online. Därför anpassas konferensen också till digitala förutsättningar. Arbetet leds av RTSIs projektledare Kari Berg och medarbetare i projektet. Medverkar i programmet i konferensen gör även bland andra Dr. Stephen Minton och Sylvia Lancaster, grundare av The Sophie Lancaster Foundation.

Läs mer.

RTSI på Folk och Kultur 2021


RTSI deltar på Folk och Kultur 2021 med programpunkten ”Alterofobi – rädslan för det andra”. Den kommer att släppas onsdagen den 10e februari i kanalen Kugghjulet på Folk och Kulturs plattform, en kanal som handlar om kulturpolitik.

Programpunkten tar upp frågan om alterofobi och dess konsekvenser. Vi gästas av Dr. Stephen Minton som förklarar begreppet alterofobi och vi gästas även av SUBs förbundsordförande Andreas Wandegren.

Ni finner programpunkten här. För att kunna öppna länken behövs dock ett konto på Folk och Kulturs hemsida, vilket är fritt för besökare under konventet.

Workshop med RTSI – Alternativfesten


RTSI bjuder in till workshop i Sandviken där du kan hjälpa oss att utveckla ett pedagogiskt material som används för att motverka fördomar.

I workshopen kommer vi att använda oss av ett material som vi arbetar med tillsammans med The Sophie Lancaster Foundation i England, vilka har gjort ett enormt påverkansarbete i arbetet mot alterofobi.

Workshopen hålls i av Rebecca Blom, en av RTSI-initiativets medarbetare och du behöver inga som helst förkunskaper. Kom som du är och din tid och dina tankar är det du behöver.

Tid: 9 november 2019, kl 12-13
Plats: Kulturcentrum Sandviken
Ålder: Vi ser gärna att du är minst 15 år och vi välkomnar gärna äldre till denna WS för att få in många perspektiv.
Workshopen är kostnadsfri.

Antalet platser är begränsat. Om du vill ha en garanterad plats, kontakta oss.

Presenteras i samarbete med AlternativaCultura.

Workshop med RTSI – Linköping


RTSI bjuder in till workshop i Linköping där du kan hjälpa oss att utveckla ett pedagogiskt material som används för att motverka fördomar.

I workshopen kommer vi att använda oss av ett material som vi arbetar med tillsammans med The Sophie Lancaster Foundation i England, vilka har gjort ett enormt påverkansarbete i arbetet mot alterofobi.

Workshopen hålls av Rebecca Blom, en av RTSI-initiativets medarbetare och du behöver inga som helst förkunskaper. Kom som du är och din tid och dina tankar är det du behöver.

Tid: 12 oktober 2019, kl 13-15.
Plats: Skylten, Södra Oskarsgatan 3, 582 73 Linköping
Ålder: Vi ser gärna att du är minst 15 år och vi välkomnar gärna äldre till denna WS för att få in många perspektiv.
Workshopen är kostnadsfri.

Antalet platser är begränsat. Om du vill ha en garanterad plats, kontakta oss.

Presenteras i samarbete med Nuclear Nation och SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Tidningen Rights!

Nu finns tidningen ”Rights!” ute för fri nedladdning. Rights! är en tidning som tar upp frågan om situationen för subkulturer i samhället och om alterofobi och dess uttryck.

Hur är det att vara normbrytande i dagens samhället? Är det bara en fas i livet? Går det att välja att inte vara subkulturell? Får du arbeta på hotell om du har färgat hår? Vad är alterofobi?

Svar på detta och mycket mer kan du finna i Rights! Det är en tidning som vi tror de flesta kan få ut något av att läsa oavsett ålder, kön, yrke, o.s.v. Dela gärna med dig till den eller de du tror skulle behöva ta del av detta. Tillsammans kan vi förändra.

Konferens om Alterofobi

Den 18 oktober bjuder RTSI in myndigheter, beslutsfattare och andra viktiga parter till en konferens i Stockholm, där vi fördjupar oss kring ämnet alterofobi och vilka effekter det får i samhället.

Vi har bjudit in Dr. Stephen Minton (England) för att berätta om sin forskning på ämnet alterofobi. Vi gästas även av The Sophie Lancaster Foundation (England) som är världsledande med sitt pionjärarbete inom området och som samverkar med polisdistrikten i England för att åstadkomma förändring. De kommer även att demonstrera den pedagogiska resurs de använder i sitt arbete, en resurs som RTSI har fått äran att anpassa för att använda i Sverige.

Till denna dag har vi bjudit in särskilt utvalda parter och det är begränsat antal platser. Om du eller någon från din organisation är intresserad av att medverka, kontakta oss och berätta.

Konferensen är en del av projektet ”En kunskapsfråga?” som RTSI genomför med stöd från Arvsfonden.

Workshop med RTSI – Linköping

RTSI – Rätten Till Subkulturell Identitet arbetar mot diskriminering av subkulturer. Arbetet utförs med syftet att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situationer i samhället och för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott. Just nu arbetar RTSI med ett omfattande Arvsfondsprojekt som heter ” RTSI – En kunskapsfråga?”.

Med Nuclear Nation i Linköping som arrangör kommer RTSI att hålla en workshop som är öppen för alla som vill delta. Under workshopen kommer ni att få själva diskutera och utmana era fördomar.

I workshopen kommer vi att använda oss av material som vi arbetar med tillsammans med The Sophie Lancaster Foundation i England, vilka har gjort ett enormt påverkansarbete under åren. Workshopen hålls av Rebecca Blom, en av RTSI-initiativets medarbetare och vi kommer även gästas av projektledaren och frontfiguren för RTSI: Kari Berg.

Datum: 27 oktober
Tid och plats: Linköping – exakt tid och plats meddelas inom kort.
Ålder: Workshopen är öppen för alla åldrar (rekommenderas från 13 och uppåt) .

Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller om du inte föranmält.
Om du vill ha en garanterad plats, maila in till oss på vår kontaktsida med ditt namn och mail eller tel.

Workshop med RTSI

I samband med Alternativfesten i Sandviken kommer RTSI att hålla en workshop som är öppen för alla som vill delta. Under workshopen kommer ni att få själva diskutera och utmana era fördomar. I workshopen kommer vi att använda oss av material som vi arbetar med tillsammans med The Sophie Lancaster Foundation i England, vilka har gjort ett enormt påverkansarbete under åren.

Workshopen hålls av Rebecca Blom, en av RTSI-initiativets medarbetare. Kari Berg, projektledaren och frontfiguren, för RTSI kommer också vara på plats.

Datum: 10 november.
Tid och plats: utlyses separat i programmet för Alternativfesten – alternativfesten.se
Ålder: Workshopen är öppen för alla åldrar (rekommenderas från 13 och uppåt) .

Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller om du inte föranmält.
Om du vill ha en garanterad plats, maila in till oss på vår kontaktsida med ditt namn och mail eller tel.

Kickoff för RTSI – En kunskapsfråga

RTSI – Rätten Till Subkulturell Identitet – bjöd den 27-29 april 2018 in deltagarna till en kickoff för det nya projektet ”En kunskapsfråga”. Vi samlades i Umeå under en helg full av spännande programpunkter, en helg med mycket allvar men också aktiviteter, underhållning och gemenskap.

Vi gästades under kickoffen av inga mindre än The Sophie Lancaster Foundation och även av Wayne Hussey, frontfiguren från världsberömda gothbandet The Mission. Under kickoffen genomförde vi ett panelsamtal där Kate Conboy (SLF), Dena Payne (SLF), Andreas Wandegren, Wayne Hussey (The Mission) och George Allen (Anger Management och Waynes manager) deltog.

Under kvällstid bjöds projektets deltagare in till Umeås alternativkulturfestival Uma Obscura, som RTSI samarbetade med kring ett flertal programpunkter. Under Uma Obscura fick de ta del av musik, dans, konst, performance, marknad och mycket mer.

Vill du läsa mer om projektet eller vad som hände under kickoffen? Gå in här.

20180427-29 You Are Not Alone – Umeå


Datum: 27-29 april 2018
Plats: Uma Obscura-festivalen, Umeå Folkets Hus, Umeå
Biljetter: www.umaobscura.se
Deltagare i RTSI -projektet ”En kunskapsfråga?” har fri entré.

Åldersgräns: Vissa programpunkter i Uma Obscura har 18 års gräns.

Artister: Wayne Hussey (från The Mission), Spark!, Anna Öberg & Härsk
DJ Adora BatBrat, med flera.
Konstutställning: You Are Not Alone
(presenteras i samarbete med Konstföreningen Avgrunden)

Information:
I samband med nya RTSI-projektet samarbetar RTSI-initiativet med Uma Obscura kring att presentera en rad artister och aktörer, samt en konstutställning på temat You Are Not Alone – kampanjen som är inspirerad av en låt från Wayne Hussey från The Mission.

Vi är oerhört glada att kunna presentera Wayne Hussey. Vi har även bjudit in en rad andra aktörer som stöttar RTSI, bland andra SPARK!, Anna Öberg och som DJ i år gästas vi av Adora BatBrat (official).
 
Vårt program är en del av Uma Obscura 2018… och ni vet väl att ALLA ni deltagare som kommer på vår Kickoff samma helg också får gå på festivalen och uppleva konserter, med mera.
 
Är du under 26 år och vill bli deltagare – anmäl dig här!

RTSI – En Kunskapsfråga


Fantastiska nyheter! RTSI-initiativet har förstärkts med ett nytt projekt inom området! ”RTSI – En kunskapsfråga?” startar november 2017 och är ett projekt som drivs av SUB – Riksförbundet För Subkultur. Projektet har beviljats stöd från Arvsfonden och kommer pågå 2017-2020. Projektet syftar till att öka kunskapen om det utanförskap och den diskriminering som drabbar subkulturerna i samhället.

Projektet när en dröm om att alternativa kulturer ska ha rättvis behandling i samhället och slippa utsättas för fördomar, diskriminering och hatbrott. Projektet har en vision om att ändra hatbrottslagstiftningen så att den inkluderar kulturell identitet och stil.

Projektet kommer under projekttiden att arbeta med att kartlägga information om hur personer med subkulturell identitet utsätts för diskriminering, samt publicera en bok på ämnet. Projektet innefattar ett flerårigt påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare. Utöver det kommer projektet bland annat att arbeta med att ta fram pedagogiska material som kan användas för att nå ut bland annat i skolor i förebyggande syfte.

Mer information kommer inom en nära framtid här på RTSIs hemsida, håll utkik!

Make A Noise Sthlm 170617


17 juni landar RTSI i Stockholm då Scarecrow Music Group m.fl. arrangerar en helkväll med konst och musik på Kägelbanan, Södra Teatern. På scen står Carach Angren, Netherbird, 6th Awakening, Grift och inga mindre än Frantic Amber! De backas upp av DJ Skinny. Vi gästas också av en rad riktigt duktiga konstnärer: Julia Pivén, Sara FE, Nihil, Axel Torvenius och Daria Endresen! En fantastisk lineup som också avrundar det treåriga projekt som byggt upp RTSI-initiativet.

Ni finner RTSI och projektledare Kari Berg samt deltagare från RTSI på plats under eventet. De 50 första besökarna får ett exemplar av RTSIs kampanj-USB: ”Till Alla Er” med musikvideor och låtar från artister som ställt upp för RTSIs kampanj.

Läs mer: https://rtsi.se/event/kampanjevent-stockholm/

Synth och goth-afton med RTSI i Malmö

Vi bjuder in till en kväll för Rätten Till Sin Identitet på populära Babel i Malmö! Det blir en kväll med synth- och goth-tema där vi kommer att bjuda in artister och gäster kvällen till ära. Kvällen arrangeras i samverkan med flera parter och vi samarbetar även med The Sophie Lancaster Foundation. Allt överskott från kvällen kommer gå till deras arbete.

Mycket mer information kommer inom kort att släppas, så håll utkik på vår sida här och på Facebook.

 

En kväll med RTSI

affisch-rtsi-umea-1024-web

Vi presenterar en temakväll med Rätten Till Sin Identitet i samarbete med Uma Obscura-festivalen. Möt några av projektets deltagare, ta del av konst producerat av deltagarna och avnjut artister som bidragit till kampanjen live i Studion under kvällen. Under kvällen framträder inga mindre än: Ras Bolding (dk), Netherbird och Älymystö (fi).

Vi kommer under kvällen att dela ut – gratis – USB-digipak: RTSIs samlingsvolym med 11 musikvideor, 4 bonusspår och information. Först till kvarn kommer gälla.
Läs mer här.

Föreläsning med Sylvia Lancaster

RTSI_Forelasare2014_SylviaLancaster_FotoNikdesignSylvia Lancaster, Foto: Nikdesign

RTSI arrangerar under Subkult-festivalen en föreläsning med Sylvia Lancaster!

Möt och lyssna till Sylvia Lancaster, grundare av The S.O.P.H.I.E Lancaster Foundation. Efter att Sylvia förlorade sin dotter Sophie, som blev misshandlad till döds på grund av hennes subkulturella stil, så startade Sylvia The S.O.P.H.I.E Lancaster Foundation. Sylvia har sedan dess kämpat för en förändring i samhällets syn på diskriminering och hatbrott. Arbetet har kommit ganska långt i Storbritannien men det är en lång väg kvar.

Sylvia gästar nu Subkult-festivalen i Trollhättan 12-13 augusti och i samband med det presenterar RTSI en föreläsning med Sylvia. Hennes föreläsning är mycket känslosam, stark och väcker frågor och tankar. Efter föreläsningen finns möjlighet att prata med Sylvia och RTSIs representanter på plats.

Tid: Lördag 13 augusti kl 14.00
Längd: c:a 1 timme
Plats: Arena Älvhögsborg, konferenslokal ”Inspiration”
Fri entré. Begränsat antal platser (önskas föranmäla för att garanteras plats, maila oss genom kontaktformuläret på vår hemsida).

OBS! Var vänlig kom i tid till föreläsningen då vi vill minimera spring när det är ett sådant känsligt ämne som kommer tas upp.
Föreläsningen är på Engelska.

Föreläsningen arrangeras av RTSI – Rätten Till Sin Identitet, Kulturens, KF Kretsen och SUB – Riksförbundet för Subkultur med stöd från Arvsfonden.

Läs mer om föreläsningen och RTSI på Subkult-festivalen här:
https://rtsi.se/2016-08-1213-subkultfestivalen/