Om RTSI

RTSI – RÄTTEN TILL SUBKULTURELL IDENTITET
(RIGHT TO SUBCULTURAL IDENTITY)

Kort om RTSI
RTSI är ett samlat initiativ som arbetar mot alterofobi och mot diskriminering av alternativa subkulturer i samhället. RTSI arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situationer i samhället och för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott.

RTSI betyder
RTSI står för ”Rätten Till Subkulturell Identitet” men förkortningen har också använts i projektet för ”Rätten Till Sin Identitet”. Engelsk översättning blir (the) ”Right To Subculture Identity”.

Historia i korthet
RTSI-initiativet startade 2014 genom ett initiativ från Kulturföreningen Kretsen och har sedan fått ett hem hos SUB – Riksförbundet För Subkultur. RTSI-initiativet fortsätter och detta är den officiella hemsidan.

Projekt
RTSI driver olika processer i projektform.

Det första stora projektet som genomfördes beviljades finansiering av Arvsfonden och verkade 2014-2017. Projektet gav ut boken ”Våra berättelser” och genomförde en stor kampanj för att uppmärksamma frågan om Rätten Till Sin Identitet.

I slutet av 2017 påbörjade RTSI ett nytt stort Arvsfondsprojekt: ”RTSI – En kunskapsfråga?”, som pågick till mars 2021. Projektet syftade till att kartlägga och synliggöra diskrimineringen av subkulturerna i samhället, men också till förebyggande arbete. Tack vare projektet kunde fenomenet alterofobi identifieras och beskrivas och 2019 släpptes tidningen Rights! som tar upp viktiga frågor om just alterofobi och om subkulturella personers vardag. Till detta släpptes den omfattande boken ”Alterofobi” som djupdyker i ämnet alterofobi. Projektet utvecklade även en pedagogisk resurs.