Om RTSI

RTSI – RÄTTEN TILL SUBKULTURELL IDENTITET
(RIGHT TO SUBCULTURAL IDENTITY)

Kort om RTSI
RTSI är ett samlat initiativ som arbetar mot diskriminering av alternativa subkulturer i samhället. RTSI arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situationer i samhället och för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott.

Historia
RTSI-initiativet startade 2014 genom ett initiativ från Kulturföreningen Kretsen och har sedan fått ett hem hos SUB – Riksförbundet För Subkultur. RTSI-initiativet fortsätter och detta är den officiella hemsidan.

RTSI betyder
RTSI står för “Rätten Till Subkulturell Identitet” men förkortningen har också använts i projektet för “Rätten Till Sin Identitet“. Engelsk översättning blir (the) “Right To Subculture Identity“.

Projekt
RTSI driver olika processer i projektform.

Det första stora projektet som genomfördes beviljades finansiering av Arvsfonden och verkade 2014-2017. Projektet gav ut boken “Våra berättelser” och genomförde en stor kampanj för att uppmärksamma frågan om Rätten Till Sin Identitet.

I slutet av 2017 initierade vi ett nytt stort projekt: “RTSI – En kunskapsfråga?“, som under 3 år kommer att arbeta med att kartlägga och synliggöra diskrimineringen av subkulturerna.