Våra Berättelser

RTSI - Våra Berättelser - OmslagOm man väljer att se annorlunda ut, ha sådan extrem stil som ni, då får man ju skylla sig själv om man blir retad och sådant. Man väljer ju själv hur man ser ut.

Citatet ovan är en kommentar som en av de över 60 deltagarna i Arvsfondsprojektet ”Rätten Till Sin Identitet – ett ungdomsprojekt” fått höra. Projektet var aktivt under 2014-2017 och släppte under mitten av 2015 boken ”Våra Berättelser”. Detta är Sveriges första publikation av sin art, en samlad ansats som synliggör diskrimineringen mot alternativa subkulturer och som lyfter fram frågan i dagsljuset.

Våra Berättelser” är en gripande bok på över 180 sidor fylld med berättelser, dikter, reflektioner, bilder och konst av och med deltagarna i projektet. Det är en bok som väcker frågor om hur det är att vara ung och ha en subkulturell identitet i samhället, vilka fördomar som man får utstå på grund av sin stil och identitet. Ämnet är något som sällan har behandlats i vårt samhälle och boken är en början till att lyfta problematiken om vad denna grupp får uppleva i både skola, hemmiljö, jobb och ute i offentliga sammanhang.

Boken är fri för nedladdning för icke kommersiellt bruk.
Ladda ner webversion/läsplatta/etc genom att klicka här.
Ladda ner version för egen utskrift (uppslag sidor) genom att klicka här.