RTSI – Ett ungdomsprojekt 2014-2017

RTSI – Rätten Till Subkulturell Identitet är ett initiativ som formades i Umeå och som arbetar för att motverka diskriminering av subkulturer i samhället. 2014 blev ett historiskt år för de alternativa subkulturerna. På initiativ av unga alternativkulturella personer i Kulturföreningen Kretsen formades ett projekt i samarbete med studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet. Projektet fick titeln ”RTSI – ett ungdomsprojekt” och medel söktes från Arvsfonden.

Det treåriga projektet fick finansiering från Arvsfonden och startade 1 juli 2014. I projektet samlades nästan 70 unga subkulturella personer från hela landet. Under hösten 2014 hölls en konferens/kickoff-helg i Umeå. Bland föreläsarna fanns Sylvia Lancaster, grundare av The Sophie Lancaster Foundation, som mötte deltagarna och höll ett starkt föredrag.

Under året som följde skapade deltagarna tillsammans boken ”Våra berättelser”, en över 180 sidor stor bok fylld med berättelser, dikter, reflektioner, bilder, konst och foton av och med deltagarna i projektet. ”Våra berättelser” är Sveriges första publikation av sin art, ett samlat initiativ som synliggör diskrimineringen mot subkulturer och som lyfter fram frågan i dagsljuset.

När ”Våra Berättelser” släpptes sommaren 2015 började en process där projektet vände sig ut till alternativkulturella artister, konstnärer och andra kreatörer med boken och dess budskap med en öppen inbjudan till de som ville bidra till RTSI-projektet med musik, film, konst, texter med mera. Sedan dess har fler och fler kreatörer anslutit sig och bidragen har strömmat in. Många har känt igen sig i berättelserna och många har själva varit utsatta. Reaktionerna har varit många och uttrycken starka.

En mängd artister anslöt, varav många också tillsammans med deltagarna skrev musik, texter, skapade musikvideor och konstverk. Resultatet samlades i en gemensam kampanj som fick namnet ”Till alla er…” Den första delen släpptes 2016 och bland artisterna fanns bland andra Aurelio Voltaire, Ras Bolding och Asperger Synthdrome. Kampanjens material släpptes online för allmänheten att ta del av via RTSI:s hemsida, samt sociala media. Utöver det trycktes även en begränsad upplaga upp som USB-digipak. Ett releaseevent hölls våren 2016 på Capitol i Stockholm där bland andra S.P.O.C.K framträdde.

Kampanjen fick även en del två som påbörjades sommaren 2016 och släpptes under 2017. Ännu fler profiler från den subkulturella scenen bidrog med sina verk, bland andra Wayne Hussey från The Mission, en av gothgenrens absolut främsta artister i världen.

Under 2016 var projektdeltagarna redo att möta omvärlden och RTSI lanserade en serie kampanjevent som mjukstartade med ett festivalevent i Trollhättan premiäråret 2016.

Turné 2016-2017
För att ytterligare uppmärksamma arbetet mot fördomar och diskriminering av subkulturer gav sig RTSI ut på en turné. Den startade hösten 2016 i Umeå, där det i samband med Uma Obscura-festivalen anordnades en helkväll med RTSI där bland andra Älymystö, Ras Bolding och Netherbird framträdde.

Under våren 2017 turnérade RTSI med kampanjturnén ”Make A Noise” i Malmö, Göteborg och slutligen Stockholm. En mängd kända artister från synth, goth och metalscenen deltog, bland andra Aurelio Voltaire (US), Covenant, Frantic Amber, Kas Product (FR), Carach Angren (NL), Netherbird, Cryo, Dark Side Cowboys och Spark!. Vid alla event fanns deltagare från projektet som kunde möta omvärlden och informera om projektet. Kampanjturnén blev välbesökt och mycket uppskattad. Turnén blev möjlig tack vare samarbetet med flera lokala arrangörsparter som alla tillsammans med RTSI skänkte allt överskott från kvällarna till The Sophie Lancaster Foundation.

Projektledare för detta projektet var Kari Berg, en profil inom alternativscenen. Utanför sitt arbete för projektet är hon musiker, skådespelare och modell och har även varit tidningsredaktör. Kari har fortsatt sitt engagemang för RTSI även efter projektets slut.

”RTSI – ett ungdomsprojekt” har lyft frågan om diskriminering av subkulturer från ett ungdomsperspektiv, vilket också har sin förklaring i att projektfinansieringen riktar sig till Arvsfondens målgrupper (barn, unga och personer med funktionsnedsättning). Deltagarna själva har dock noga poängterat att det ingalunda är en åldersfråga. Diskriminering mot subkulturer rör alla åldrar. Däremot begränsades projektets deltagare, omfattning och aktiviteter till Arvsfondens målgrupper.

RTSI-projektet har väckt frågan om subkulturernas situation i samhället, om de fördomar och den diskriminering som personer med subkulturell identitet och subkulturerna som grupp är utsatta för. Projektet har tagit ett första, viktigt och stort steg för att frågan ska komma fram. Visionen är att ett projekt som RTSI inte ska behövas i samhället. Vi har en lång väg att gå.

Projektet ”RTSI – ett ungdomsprojekt” avslutades sista juni 2017. Arvet från projektet lever vidare och RTSI-initiativet har nu fått ett hem hos SUB – Riksförbundet För Subkultur, som tar ansvar för initiativets fortlevnad.


KONFERENSER UNDER PROJEKTET ”RTSI – ETT UNGDOMSPROJEKT” 2014-2017:

IMG_0895
RTSI Kickoff 2014
Projektet ”RTSI – ett ungdomsprojekt” startade med en kickoff den 19-21 september 2014 i Umeå. Ett 50-tal unga från hela landet bjöds in till en hel helg med inspiration, föreläsningar, aktiviteter och möten. Detta blev möjligt tack vare projektets finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Under kick-offen så var det ett fullspäckat schema. RTSI är oerhört stolta över att brittiska Sylvia Lancaster från The Sophie Lancaster Foundation kom och föreläste för deltagarna, då hon är en stark förebild som kämpar mot diskriminering av subkulturella personer. En annan uppskattad talare var Timo Vuorensola, regissör till filmen ”Iron Sky” som berättade om filmen, crowdfunding och engagemang. Projektet fick dessutom besök av Johann Strauss, som bland annat är frontfigur i bandet Morlocks, som höll i en inspirerande föreläsning om hur deltagarna kunde jobba med den kreativa processen att skriva ner sina berättelser.

På kvällarna hade projektets deltagare bjudits in av Umeås alternativkultur-festival Uma Obscura, där de fick ta del av musik, dans, konst, performance, marknad och mycket mer. De fick där även möjligheten att utöver att uppleva konserter m.m. även chansen att träffa flera starka namn inom alternativ-genrerna.

Helgen blev en succé både för alla bakom projektet, för föreläsarna och alla deltagare.  Efter denna kickoff skulle deltagarna börja skriva ner sina egna berättelser om sina upplevelser, om den diskriminering mot subkulturer som sker i samhället.

RTSI Konferens 2015
Projektet ”RTSI – ett ungdomsprojekt” höll i sin andra konferens den 16-18 oktober 2015 i Umeå. RTSI-konferenserna utgjorde ett tillfälle för deltagarna i projektet att under en helg få mötas, umgås och utveckla sina kunskaper och kreativitet. Under denna konferens var det kreatörsprocessen som låg i fokus. Projektet bjöd därför in Janne Widmark, manusförfattare, regissör och storyboardartist. Han grundade för 20 år sedan Västerbottens Amatörfilm Festival och har sedan dess studerat manus på Dramatiska Institutet, jobbat på långfilmer som Ett Öga Rött och Strandvaskaren, kungkortfilmer som Kung Konrad och Kung Fury, skrivit skräckpjäs och varit filmkonsulent. Projektet bjöd även in artisten Eddie Wheeler. Eddies föredrag handlade om att inte ge upp utan att ge sig själv en chans. Hur man tystar sin inre kritiker och om att bryta och våga släppa fördomar och invanda mönster. Att våga utmana sig själv.

RTSI Deltagarträff, 2016
Den 21 maj 2016 samlades deltagarna från projektet till en Deltagarträff, en mindre version av den årliga konferensen. RTSI bjöd in Petra Shara Stoor som är konstnär och har nått stor framgång med sin skelettkonst, men även mött fördomar i sitt arbete. Hon är en konstnär och mångsysslare som även utbildar andra i makeup, arbetar med attribut och kostymdesign. Petra är också en av personerna bakom arrangemanget Midvinterglöd, som lockat hundratals att vallfärda till lilla Jättendal i Nordanstigs kommun för att ta del av ett alternativ luciafirande. Hon är också aktiv i föreningen Alternativkretsen Hälsingland och i SUB – Riksförbundet för Subkultur.

RTSI Konferens 2016
Konferensen 2016 var den tredje och sista konferensen under projektets tre år och hölls den 7-9 oktober 2016 i Umeå. Denna gång bjöd projektet in portugisiska Oriana Dias för att berätta om diskrimineringen mot subkulturer. När hon först hörde talas om The Sophie Lancaster Foundation började hon läsa på om diskrimineringen och fördomarna gentemot alternativa subkulturer, varefter hon påbörjade insamlingsarbetet av det material som vid konferensen datum var över 600 sidor. I Portugal hade hon kommit ganska långt med sitt arbete och hade bland annat varit med i TV för att prata om ämnet. I sin presentation tog hon upp hur samhället ser på olikheter, några viktiga fall och vad deltagarna kunde göra för att hjälpa till att förändra attityder.

Projektet bjöd även in Ras Bolding, en musiker och subkulturikon från Odense, Danmark. Ras har som musikjournalist spenderat åratal med att reflektera kring musikindustrin och i synnerhet hur den i demokratiska länder som Sverige och Danmark i ett hårt grepp lyckats hålla mängder av musikgenrer utanför de kommersiella och dominerande kanalerna. När hörde du senast band som Welle:Erdball, Covenant, The Frozen Autumn eller She Past Away på nationell radio eller TV? Du kanske inte ens funderat på varför eller varför inte. Ras menar på att detta handlar om en form av strukturell diskriminering av vissa kulturformer som tar sig uttryck i samtiden. Ras föreläste kring ämnet ovan och sina tankar om det och bjuder in till dialog och eftertanke.

Johan ”Nephente” Fridell (känd från bl.a. Netherbird) har varit verksam inom den underjordiska metallscenen i över 20 år och har med sina band och sin musik byggt relationer och mött personer världen runt. Mycket är gemensamt för de som delar en subkultur som t.ex. musikformerna black och death metal, men det finns också stora skillnader hos de som har en alternativ livsstil i andra länder. De skillnaderna märks redan i de olika länderna i Skandinavien men blir allt tydligare när man närmar sig östra Europa, Ryssland och mellanöstern. När man skrapar på ytan så blir olikheterna uppenbara, och det är kan vara både vackert och skrämmande, men alltid lärorikt.

Johan berättade om sina erfarenheter av att möta och beröra personer världen runt genom musiken. Anekdoter och historier varvades med reflektioner och iakttagelser. Ett syfte med föreläsningen var att deltagarna tillsammans ska stimuleras till att tänka kring hur vi kan växa i mötet med andra som till synes är så lika oss men som har helt andra förutsättningar och utmaningar.

flyer_rtsi_2017 avslutningRTSI Avslutning 2017
Det sista eventet inom projektet gick av stapeln den 9-11 juni 2017 in alla deltagare till en weekend i Umeå där det hölls en avslutning för deltagarna i RTSI-projektet.Under helgen blickade deltagarna tillbaka på de tre projektår som gått och vilka resultat som kommit från det. Blickarna vändes även mot framtiden och vad alla kunde göra tillsammans i nästa steg. Helgen rymde spännande nyheter om framtiden, mycket nostalgi och tillbakablickar men också spännande gäster och underhållning. Detta var deltagarnas helg, RTSI-familjens farväl, men också början på något nytt.

Några av helgens programpunkter inkluderade panelsamtal med Two Witches (Jyrki, Jaana, Marko och Antti), en föreläsning och samtal med Andreas Wandegren, förbundsordförande i SUB – Riksförbundet För Subkultur, en exklusiv konsert med Two Witches, en lunchkonsert med Robin Lilja och miniutställningen ”Memory Lane”.

RTSI – EVENT UNDER PROJEKTTIDEN

2016
21 maj Till Alla Er… , releaseevent, Stockholm
12-13 augusti – RTSI på Subkultfestivalen, Trollhättan
7 oktober – En kväll med RTSI, Uma Obscura, Umeå

2017
14 april – Make A Noise Malmö, Babel, Malmö
6 juni – Make A Noise Gothenburg, Sticky Fingers, Göteborg
17 juni – Make A Noise Stockholm, Södra Teatern, Stockholm