Stereo Divine – Intrusion


Foto: Louise Lövgren

Stereo Divine – Intrusion

Stereo Divine är ett rockband från Umeå som bildades i början av 2013. Under 2014 släppte de sin debut-EP “Rocket” följt av “Kiss the Beat” 2017. Deras låtar beskrivs som ösig pop/rock med texter som många kan relatera till. Stereo Divine har valt att bidra till RTSIs kampanj med låten ”Intrusion”


För oss är det viktigt att man ska bli respekterad för den man är, oavsett kön, sexuell läggning, utseende osv. Därför är det en självklarhet för oss att vara med och stötta RTSIs arbete för att motverka diskriminering av subkulturer. Flera av berättelserna i boken “Våra berättelser” skildrar mobbning och hur omgivningen försöker kontrollera individen till att vara någon annan. Exempelvis Kleins berättelse om hur tjejen från parallellklassen ifrågasatte valet av kläder och hur Mixi Pix blev hånad av sin släkting på grund av sitt utseende.

Vi vill bidra till projektet med vår låt “Intrusion” som vi tycker har starka kopplingar till många av de upplevelser som skildrats i “Våra berättelser”. Intrusion är en ösig rocklåt som handlar om att få vara sig själv och slå sig loss från alla som försöker kontrollera en. En sång om rätten till sin identitet.

Mer:
www.facebook.com/stereodivine/