First Revival – Of Men And Mice


First Revival – Of Men And Mice
”Låtvalet har med innebörden i texten att göra. Den beskriver mer eller mindre alla de gånger man bara velat be de som trycker ner en för att man är annorlunda att fara och flyga. Alla de gånger man bara vill skrika ut sin ilska och frustration mot omvärlden.

Att få vara sig själv, att ha rätten till sin egen identitet, att få uttrycka sig genom sin egen still, sitt eget utseende och bara få vara tycker vi ska vara lika självklart som att andas luft. RTSIs vision är något vi själva förespråkar och att få vara med på resan känns helt fantastiskt.”

www.facebook.com/firstrevivalofficial/