RTSI – En kunskapsfråga? 2017-2021


RTSI – En kunskapsfråga?” är ett projekt från RTSI-initiativet som beviljades stöd från Arvsfonden och pågick under 2017-2021. Projektet syftade till att öka kunskapen om det utanförskap och den diskriminering som drabbar subkulturerna i samhället. Projektägare var SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Projektets vision var att alternativa kulturer ska ha rättvis behandling i samhället och slippa utsättas för fördomar, diskriminering och hatbrott. I visionen finns också en förhoppning att ändra hatbrottslagstiftningen så att den inkluderar kulturell identitet och stil.

Projektet arbetade under projekttiden med att kartlägga information om hur personer med subkulturell identitet utsätts för diskriminering och publicerade en bok på ämnet, vilket tack vare projektet har fått ett namn: alterofobi.

Projektet innefattade ett flerårigt påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare och projektet medverkade bland annat vid Almedalen, Folk och Kultur och på olika kulturevenemang. Projektet har också utvecklat en pedagogisk resurs som kan användas för att nå ut bland annat i skolor och på arbetsplatser i förebyggande syfte för att motverka alterofobi.

Projektets deltagare var subkulturella samt i Arvsfondens målgrupper (unga och personer oavsett ålder med funktionsvariationer) och dessa utgjorde kärnan i projektet och bidrog till projektets innehåll och utveckling. RTSI vill dock poängtera att frågan om alterofobi rör alla och de som utsätts för alterofobi i samhället är inte endast personer inom en viss åldersgrupp eller personer med funktionsvariationer.

KONFERENSER UNDER PROJEKTET ”RTSI – EN KUNSKAPSFRÅGA” 2017-2021:

RTSI Kickoff 2018
RTSI – Rätten Till Subkulturell Identitet – bjöd den 27-29 april 2018 in deltagarna till en kickoff för det nya projektet. Deltagarna samlades i Umeå under en helg full av spännande programpunkter, en helg med mycket allvar men också aktiviteter, underhållning och gemenskap.

Kickoffen gästades av The Sophie Lancaster Foundation och även av Wayne Hussey, frontfiguren från världsberömda gothbandet The Mission. Deltagarna fick vara med i en workshop med Kate och Dena från The Sophie Lancaster Foundation där de fick utmana sina egna fördomar. De fick även lyssna på Sylvia Lancaster när hon känslosamt berättade om när hon förlorade sin dotter Sophie och vad som hände efteråt.

Under kickoffen modererade Nik (känd från Dark Side Cowboys) ett panelsamtal där Kate Conboy (SLF), Dena Payne (SLF), Andreas Wandegren (ordf. SUB), Wayne Hussey (The Mission) och George Allen (Anger Management och Waynes manager) deltog. Med en normkritisk utgångspunkt så talade de om utanförskap, fördomar och möjligheter.

Kvällstid bjöds projektets deltagare in till Umeås alternativkulturfestival Uma Obscura, som RTSI samarbetade med kring ett flertal programpunkter. Under Uma Obscura fick de ta del av musik, dans, konst, performance, marknad och mycket mer. RTSI presenterade artister som bland andra Wayne Hussey, Anna Öberg och Härsk. Tillsammans med konstföreningen Avgrunden presenterade RTSI konstutställningen ”You Are Not Alone” som del av Art Obscura programmet.

RTSI Konferens 2019 ”Alterofobi – Är subkulturer en del av samhället?
I oktober 2019 arrangerade RTSI en konferens om alterofobi. RTSI bjöd in Dr. Stephen Minton (England) för att berätta om sin forskning på ämnet alterofobi. Konferensen gästades även av The Sophie Lancaster Foundation (England) som är världsledande med sitt pionjärarbete inom området och som samverkar med polisdistrikten i England för att åstadkomma förändring. De demonstrerade den pedagogiska resurs de använder i sitt arbete, en resurs som RTSI har fått äran att anpassa för att använda i Sverige.

RTSI Konferensdagar 2021 ”Alterofobi”
2021 genomförde RTSI-initiativet konferensdagarna med samlingsnamnet Alterofobi. Konferensen genomfördes digitalt på grund av den då rådande pandemin och spreds ut över flera dagar. Medverkade som föreläsare gjorde bland andra Dr. Stephen Minton och Sylvia Lancaster, grundare av The Sophie Lancaster Foundation. Medverkade i konferensen gjorde bland andra representanter från Polisen och Brottsoffermyndigheten. Under konferensen presenterade RTSI projektets resultat och de medverkande diskuterade hur vi kan gå vidare med frågan om alterofobi i Sverige.

EVENT UNDER PROJEKTTIDEN

2018
2018-04-27~29 ”You Are Not Alone”, Umeå

2019
2019-02-07~09 Folk och Kultur
2019-10-12 Workshop med RTSI, Linköping
2019-10-18 Konferens: Alterofobi
2019-11-09 Workshop med RTSI, Sandviken

2020
2020-02-05~08 Folk och Kultur
På grund av Covid-19 pandemin har inga event där deltagare samlas på plats kunnat hållas under 2020.

2021
2021-02-10 Folk och Kultur (online)
2021 Konferensdagar: alterofobi (online)

Under projekttiden höll RTSI även regelbundna deltagarträffar.

PUBLIKATIONER OCH MATERIAL
Rights!
Tidningen Rights!

2019 släppte projektet tidningen Rights! som tar upp frågan om subkulturernas situation i samhället och frågan om alterofobi och dess uttryck.

Alterofobi

RTSI presenterar resultaten av ett kartläggande och analyserande arbete i boken Alterofobi, en flera hundra sidor tung publikation som tar upp alterofobi som fenomen, analyserar dess mekanismer, synliggör strukturerna och visar på konsekvenserna.

Den pedagogiska resursen
RTSI lanserar även en pedagogisk resurs för att motverka alterofobi som kan användas såväl i skolor som på arbetsplatser och i civilsamhället. Resursen har utvecklats i samarbete med The Sophie Lancaster och med inspiration från det förebyggande arbete de bedriver i Storbritannien.

Utbildningsfilm om Alterofobi
RTSI medverkade på Folk och Kultur 2021 med programpunkten ”Alterofobi – rädslan för det andra”. Programpunkten som tar upp frågan om alterofobi och dess konsekvenser. RTSI gästades av Dr. Stephen Minton som förklarar begreppet alterofobi och medverkar gör även SUBs förbundsordförande Andreas Wandegren.