Projektet slutar – initiativet fortsätter!


Arvsfondsprojektet ”RTSI – En kunskapsfråga?” har nu slutat och RTSI-initiativet vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga!

Under drygt 3,5 år har vi kommit långt, längre än vad vi kunde föreställa oss 2014 när RTSI-initiativet kom till och då vi i samband med det började vårt första större projekt, som ledde fram till projektet ”En kunskapsfråga?”

Projektet har satt ett ord på vad som ligger till grund för fördomar, diskriminering och hat gentemot alternativa subkulturella. Ordet är alterofobi och har introducerats av RTSI-initiativet i Sverige. Detta har blivit möjligt tack vare samarbetet med internationella forskare som Dr. Stephen Minton och vårt samarbete med The Sophie Lancaster Foundation. Med ordet alterofobi kan vi nu äntligen mer kortfattat beskriva behovet av rätten till subkulturell identitet.

Våra underbara deltagare har kommit med mycket värdefulla idéer, tankar och material som lagt en bra grund för arbetet framåt. Våra samarbetspartners har bidragit med resurser, kunskap och engagemang på resan och tillsammans har vi nått ut starkt. Vi har bland annat under projektet genomfört flera spännande konferenser där vi bland annat haft polismyndigheten och forskare närvarande. Vi har också under projektet släppt ett flertal olika material och allt detta kommer finnas tillgängligt via hemsidan, som uppdateras löpande.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Arvsfonden som gett oss stöd i arbetet och som trott på oss från början. RTSI-initiativet fortsätter nu efter projektet på ideell grund och vi arbetar redan med idéer för kommande projekt som kan tillföra nya resurser i arbetet mot alterofobi.