Intresseanmälan Deltagare

Vill du bli deltagare i Arvsfondsprojektet ”RTSI – En Kunskapsfråga?”.
Här nedan kan du skicka in en intresseanmälan. De krav du behöver uppfylla för att ha möjlighet att bli deltagare i ovannämnt projekt är dessa:
* Du är mellan 13-25 år gammal.
* Du är bosatt i Sverige.
* Du känner att du tillhör en alternativ subkultur.
* Du instämmer i idén om Rätten Till Subkulturell Identitet

Som deltagare i projektet deltar du frivilligt. Som deltagare åtar du dig att efter dina förutsättningar och möjligheter sträva efter att delta i projektets aktiviteter.

Alla fält nedan är obligatoriska då vi måste kunna kontakta dig.

  Ditt för- och efternamn

  Din epost (som du kollar ofta)

  Telefonnummer där vi kan nå dig

  Din adress (där du är skriven) samt postnummer och ort

  Dina födelsedata (ÅÅÅÅ MM DD, alltså: år - månad - dag, ex 19981012)

  Jag anmäler härmed mitt intresse att bli deltagare i Arvsfondsprojektet "Rätten Till Sin Identitet - En Kunskapsfråga?", ett projekt som ägs av "SUB - Riksförbundet För Subkultur, och ett projekt som är en del i initiativet Rätten Till Subkulturell Identitet. Jag har läst och förstått vad det innebär att delta. Jag är i rätt ålder för målgruppen och jag tycker mig tillhöra en subkulturell stil som projektet vänder sig till. Jag godkänner att RTSI får spara, behandla och använda mina uppgifter enligt PUL och EUs krav på datahantering.

  Berätta lite om dig själv och varför du tycker projektet verkar intressant.