Dragonskolans Värdegrundsdag

Dragonskolan kommer nu i veckan att hålla i en Värdegrundsdag för deras elever. Vi är glada att meddela att RTSI kommer att medverka under denna dag tillsammans med bland annat Polisen, Röda Korset och BRIS. Värdegrundsdagen hålls en gång per år och lyfter olika viktiga teman.