Skip to content

RTSI-projektet 2014-2017

RTSI – Rätten Till Sin Identitet är ett initiativ som formades i Umeå och som arbetar för att motverka diskriminering av subkulturer i samhället. 2014 var ett historiskt år för de alternativa subkulturerna. På initiativ av unga alternativkulturella personer i Kulturföreningen Kretsen formades ett projekt i samarbete med kulturrörelsernas egna studieförbund Kulturens Bildningsverksamhet. Projektet fick titeln ”RTSI – ett ungdomsprojekt” och medel söktes från Arvsfonden.

Projektet fick finansiering från Arvsfonden och startade 1 juli 2014. I projektet samlades nästan 70 unga subkulturella personer från hela landet. Hösten 2014 hölls en konferens/kick off-helg i Umeå. Bland föreläsarna fanns Sylvia Lancaster, grundare av The Sophie Lancaster Foundation, som mötte deltagarna och höll ett starkt föredrag.

Under året som följde skapade deltagarna tillsammans boken ”Våra berättelser”, en över 180 sidor stor bok fylld med berättelser, dikter, reflektioner, bilder, konst och foton av och med deltagarna i projektet. ”Våra berättelser” är Sveriges första publikation av sin art, ett samlat initiativ som synliggör diskrimineringen mot subkulturer och som lyfter fram frågan i dagsljuset.

När ”Våra Berättelser” släpptes sommaren 2015 började en process där projektet vände sig ut till alternativkulturella artister, konstnärer och andra kreatörer med boken och dess budskap i en öppen inbjudan för de som ville bidra till RTSI-projektet med musik, film, konst, texter med mera. Sedan dess har fler och fler kreatörer anslutit sig och bidragen har strömmat in. Många har känt igen sig i berättelserna och många har själva varit utsatta. Reaktionerna har varit många och uttrycken starka.

Tillsammans med projektets deltagare anslöt en mängd artister som skrev musik, texter, skapade musikvideor och konstverk. Resultatet samlades i en gemensam kampanj som fick namnet ”Till alla er…” Den första delen släpptes 2016 och bland artisterna fanns bland andra Aurelio Voltaire, Ras Bolding och Asperger Synthdrome. Kampanjens material släpptes online för allmänheten att ta del av via RTSI:s hemsida, samt sociala media. Utöver det trycktes även en begränsad upplaga upp som USB-digipak. Ett releaseevent hölls våren 2016 på Capitol i Stockholm där bland andra S.P.O.C.K framträdde. Kampanjen fick även en del två som påbörjades sommaren 2016 och släpptes 2017.

Under 2016 var projektdeltagarna redo att möta omvärlden och RTSI lanserade en serie kampanjevent som mjukstartade med ett besök på Subkultfestivalen premiäråret 2016. I samband med Uma Obscura-festivalen i Umeå höll RTSI ”En kväll med RTSI” där artister som varit med i kampanjen framträdde, bland andra Älymystö och Ras Bolding. Under våren 2017 turnérade RTSI med kampanjturnén ”Make A Noise” i Malmö, Göteborg och slutligen Stockholm. En mängd kända artister från synth, goth och metalscenen deltog, bland andra Covenant, Frantic Amber, Kas Product, Netherbird, Cryo, Dark Side Cowboys och Spark!. Vid alla event fanns deltagare från projektet som kunde möta omvärlden och informera om projektet. Kampanjturnén blev välbesökt och mycket uppskattad.

Projektledare för RTSI-projektet har varit Kari Berg, en profil inom alternativscenen. Utanför sitt arbete för projektet är hon musiker, skådespelare och modell och har även varit tidningsredaktör. Kari fortsätter sitt engagemang för RTSI även efter projektets slut.

”RTSI – ett ungdomsprojekt” har lyft frågan om diskriminering av subkulturer från ett ungdomsperspektiv, vilket också har sin förklaring i att projektfinansieringen riktar sig till Arvsfondens målgrupper (barn, unga och personer med funktionsnedsättning). Deltagarna själva har dock noga poängterat att det ingalunda är en åldersfråga. Diskriminering mot subkulturer rör alla åldrar. Däremot begränsades projektets deltagare, omfattning och aktiviteter till Arvsfondens målgrupper.

RTSI-projektet har väckt frågan om subkulturernas situation i samhället, om de fördomar och den diskriminering som personer med subkulturell identitet och subkulturerna som grupp är utsatta för. Projektet har tagit ett första, viktigt och stort steg för att frågan ska komma fram. Visionen är att ett projekt som RTSI inte ska behövas i samhället. Vi har en lång väg att gå.

Projektet ”RTSI – ett ungdomsprojekt” avslutades sista juni 2017. Arvet från projektet lever vidare och RTSI-initiativet har nu fått ett hem hos SUB – Riksförbundet För Subkultur, som tar ansvar för initiativets fortlevnad.

RTSI-projektet har avslutats. RTSI-initiativet har bara börjat!

Primary Sidebar