RTSI – En kunskapsfråga?


RTSI – En kunskapsfråga?” är ett projekt från RTSI-initiativet som beviljats stöd från Arvsfonden och kommer pågå 2017-2020. Projektet syftar till att öka kunskapen om det utanförskap och den diskriminering som drabbar subkulturerna i samhället. Projektet drivs av SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Projektet när en dröm om att alternativa kulturer ska ha rättvis behandling i samhället och slippa utsättas för fördomar, diskriminering och hatbrott. Projektet har en vision om att ändra hatbrottslagstiftningen så att den inkluderar kulturell identitet och stil.

Projektet kommer under projekttiden att arbeta med att kartlägga information om hur personer med subkulturell identitet utsätts för diskriminering, samt publicera en bok på ämnet. Projektet innefattar ett flerårigt påverkansarbete gentemot myndigheter och beslutsfattare. Utöver det kommer projektet bland annat att arbeta med att ta fram pedagogiska material som kan användas för att nå ut bland annat i skolor i förebyggande syfte.

Projektet har startat november 2017. Projektledare är Kari Berg, som också leder RTSI-initiativet. Mer information om projektet kommer publiceras löpande.

Deltagare i projektet
Projektet utgår från unga (definieras av Arvsfonden som upp till 26 år) som deltagare. Projektet är även öppet för personer i alla åldrar som har en funktionsvariation. De som är deltagare ska även identifiera sig som subkulturella, sympatisera med RTSIs syfte och vilja arbeta med frågan. Ni kan få vara med på resan kring detta projekt som kommer pågå 3 år. Deltagarna kommer vara med och forma resan mot målet.

Känner du att du skulle passa in som deltagare och vill skicka in en intresseanmälan? Gå in här:
Om du är under 26 år, fyll i denna Intresseanmälan
Om du är över 26 och har en funktionsvariation, fyll i denna Intresseanmälan

Vad innebär det att vara deltagare?
Som deltagare medverkar du ideellt och efter egen förmåga.

Kickoff för deltagare
Under den 27-29 april 2018 kommer projektet hålla i en kickoff för deltagarna i projektet.
Läs mer om eventet här: Kickoff