RTSI – Våra Berättelser (utskrift)

RTSI – Våra Berättelser (utskrift)
RTSI – Våra Berättelser (utskrift)
2267 Nedladdningar

”Våra Berättelser”, en över 180 sidor stor bok fylld med berättelser, dikter, reflektioner, bilder, konst och foton av och med deltagarna i projektet. ”Våra Berättelser” är en bok full av tunga, personliga berättelser och konst som väcker frågor om hur det är att vara ung och ha en subkulturell identitet i samhället, vilka fördomar som de dagligen får utstå på grund av deras stil, deras identitet. Detta är Sveriges första publikation av sin art, ett samlat initiativ som synliggör diskrimineringen mot subkulturer och som lyfter fram frågan i dagsljuset.

”Våra Berättelser” är en del av Arvsfondsprojektet ”Rätten Till Sin Identitet” och publikationen är fri för nedladdning för icke kommersiellt bruk. Publikationen är resultatet av den första delen av projektets tre år.

VAD GÄLLER?
Publikationen är fri för nedladdning och spriding, så länge den är i dess originalskick. Den får citeras i rimlig omfattning under förutsättning att källa anges. Publikationen får ej användas i politiskt, religiöst eller därtill jämförbara syften och vi förbeåller oss rätten att neka sammanhang. Om osäker på användningsområdet, kontakta oss. Publikationen får inte användas för någon form av kommersiellt bruk. Publikationen får användas för utbildningssyfte i allmänt skolväsende och i folkbildning så länge det framkommer tydligt vilka som gett ut den och varför i sammanhanget där den används. Vi uppmanar er att kontakta Kulturens Bildningsverksamhet för kännedom när publikationen ska användas i utbildningssyfte.

Publikationen ges ut av Kulturens Bildningsverksamhet tillsammans med KF Kretsen för Arvsfondsprojektet RTSI – Rätten Till Sin Identitet.

RTSI – Våra Berättelser

RTSI – Våra Berättelser
RTSI – Våra Berättelser
3039 Nedladdningar

”Våra Berättelser”, en över 180 sidor stor bok fylld med berättelser, dikter, reflektioner, bilder, konst och foton av och med deltagarna i projektet. ”Våra Berättelser” är en bok full av tunga, personliga berättelser och konst som väcker frågor om hur det är att vara ung och ha en subkulturell identitet i samhället, vilka fördomar som de dagligen får utstå på grund av deras stil, deras identitet. Detta är Sveriges första publikation av sin art, ett samlat initiativ som synliggör diskrimineringen mot subkulturer och som lyfter fram frågan i dagsljuset.

”Våra Berättelser” är en del av Arvsfondsprojektet ”Rätten Till Sin Identitet” och publikationen är fri för nedladdning för icke kommersiellt bruk. Publikationen är resultatet av den första delen av projektets tre år.

VAD GÄLLER?
Publikationen är fri för nedladdning och spriding, så länge den är i dess originalskick. Den får citeras i rimlig omfattning under förutsättning att källa anges. Publikationen får ej användas i politiskt, religiöst eller därtill jämförbara syften och vi förbeåller oss rätten att neka sammanhang. Om osäker på användningsområdet, kontakta oss. Publikationen får inte användas för någon form av kommersiellt bruk. Publikationen får användas för utbildningssyfte i allmänt skolväsende och i folkbildning så länge det framkommer tydligt vilka som gett ut den och varför i sammanhanget där den används. Vi uppmanar er att kontakta Kulturens Bildningsverksamhet för kännedom när publikationen ska användas i utbildningssyfte.

Publikationen ges ut av Kulturens Bildningsverksamhet tillsammans med KF Kretsen för Arvsfondsprojektet RTSI – Rätten Till Sin Identitet.