FAQ

FAQ=Frequently Asked Questions (frågor som ofta ställs)

Hur kan jag stötta projektet?
På många sätt. Vi tänkte ge exempel på olika nivåer av engagemang.
OM du är ung i åldern ca 13-25 kan du kanske bli en projektdeltagare! Kontakta oss. Projektet välkomnar löpande nya deltagare.

Alla, oavsett ålder kan:
1 Genom att länka till oss, informera om att vi finns till dina vänner. Gilla vår FB-sida, dela våra nyheter.
2 Genom att i vardagen bli mer medveten om hur din omvärld förhåller sig till subkulturer. Ser eller hör du något på din arbetsplats, i din skola, i din vänkrets, på stan, osv. Tänk på det och i bästa fall, gör något åt det.
3 Samtala med dina vänner, med din arbetsplats, med dina kollegor, kompisar eller vad det nu må vara. Ta upp ämnet. Fundera på hur ni ser på saken. Fundera på om det är ok att behandla en människa annorlunda för att dom valt en subkulturell stil. Vilka fördomar finns? Vilka bär du på själv?
4 Engagera dig i arbetet mer kontinuerligt. Skriv till projektet, var med och sprid information, hjälp till vid event som vi anordnar, marknadsför aktivt projektets innehåll i dina nätverk, i din stad/ort, i din kommun.
5 Ta ditt volontärarbete till en ännu högre nivå. Arrangera något själv, gör något för att förändra långsiktigt. Kontakta gärna projektet för tips och råd. Ha tålamod om vi inte hinner svara direkt, för det är mycket arbete i projektet.

Vad är ”subkultur”?
Rent allmänt syftar begreppet subkultur på en grupp som (öppet eller mindre synligt) skiljer sig från den dominerande/allmäna kulturen, enkelt förklarat. Subkulturer kan som begrepp vara väldigt mycket. Däremot är subkultur ofta förknippat med olika folkrörelser eller grupptillhörigheter som ofta utgår från en genre/stil. Det kan tex vara begrepp som: metal, synth, goth, emo och punk.

Just detta projekt har valt att avgränsa begreppet och vi utgår i projektet från begreppet ”goth” och ”synth” med närliggande genrer, men vi gör absolut ingen exakt definition och vi stänger inte dörrar för andra eller närliggande genrer, tvärtom. Däremot har det varit en slags nödvändighet att göra en grundläggande viss avgränsning. Vi samarbetar nära SUB – Riksförbundet för Subkultur, som bildats delvis tack vare detta projekt och på SUBs hemsida finns mycket att läsa. Projektet har en definition av subkultur som i mångt och mycket är synonym med SUBs definition.

Jag har blivit utsatt för den här typen av diskriminering själv
Berätta gärna för oss om dina erfarenheter. Det är därför projektet finns, för att uppmärksamma och arbeta med frågorna. Däremot om du utsatts för ett brott eller något som kan vara brottsligt uppmanar vi dig att kontakta Polisen. Vi tar ändå gärna emot dina erfarenheter om så är möjligt.

Denna sida uppdateras löpande vid behov