Organisation & samarbetspartners

Grundläggande struktur

På denna sida går vi igenom grunderna för hur Arvsfondsprojektet ”RTSI – Ett ungdomsprojekt” var uppbyggd.

kulturens_logo_svart
Kulturens Bildningsverksamhet
Projektet RTSI – Ett ungdomsprojekt drevs av Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens) som är Sveriges nyaste studieförbund. Kulturens är politiskt och religiöst obundet och sätter kulturfrågor i fokus.

Kulturens är bildat av och för kulturlivets egna aktörer. Det är i skrivande stund (mars 2017) 16 stycken medlemsorganisationer som är med i Kulturens. Gemensamt har de alla att det är kultur som alla utövar och arbetar med. Det är det enda studieförbundet i landet som ägs av kulturlivets aktörer.

Kulturens blev studieförbund 2010 och har i dag verksamhet över hela landet. Kulturens tror på att arbeta nära och tillsammans med föreningslivet, främst kulturföreningar. Kulturens erbjuder möjligheter för kulturintresserade att utveckla och fördjupa sina intressen. Det sker bland annat med studiecirklar, utbildningar och hjälp.

Kulturens står bakom projektet Rätten Till Sin Identitet och ansvarar bland annat för skötsel och ekonomi av projektet.
Läs mer: www.kulturens.se

 


Kulturföreningen Kretsen
Kulturföreningen Kretsen i Umeå var tillsammans med Kulturens huvudpart för projektet. Det var från KF Kretsen och dess medlemmar som idén om RTSI kom från början. KF Kretsen är en kulturförening som värnar om ny, alternativ och normbrytande kulturformer men som också har en bred verksamhet som arrangerande, producerande men även lokalhållande förening. KF Kretsen startade 2003 och har växt till att bli en betydelsefull och viktig kulturaktör med flera hundra utövare, arrangörer och eldsjälar.

Läs mer: www.kretsen.org

Allmänna Arvsfonden
Projektet har fått finansiering från Allmänna Arvsfonden. Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Läs mer: www.arvsfonden.se

Projektets övriga samarbetspartners:

Ung Media
Ung Media är ett ideellt och rikstäckande förbund för medieföreningar där minst 60% av medlemmarna är i åldrarna 6-25 år.
Läs mer: www.ungmedia.se

 

SUB – Riksförbundet För Subkultur
och dess föreningar arbetar för att stärka förutsättningarna för estetisk alternativkultur i landet och organiserar demokratiska föreningar, utövare och aktörer inom genrer som synth, goth med mera.

SUB bildades 20 september 2014 i Umeå i samband med Uma Obscura-festivalen och i samverkan med projektet RTSI. Initiativet till ett nationellt nätverk för subkulturer togs redan 2012 av ett nätverk av föreningar som gemensamt diskuterade förutsättningarna för att skapa en riksorganisation för att företräda gemensamma intressen. RTSI var en starkt bidragande del i att förbundet kunde bildas.
Läs mer: www.subkulturer.se