Make A Noise!

Turné 2016-2017
För att ytterligare uppmärksamma arbetet mot fördomar och diskriminering av subkulturer gav sig RTSI ut på en turné. Den startade hösten 2016 i Umeå, där det i samband med Uma Obscura-festivalen anordnades en helkväll med RTSI där bland andra Älymystö, Ras Bolding och Netherbird framträdde.

Make A Noise!
2017 gick turnén vidare och besökte landets tre största städer. Under turnén medverkade en rad artiser och konstnärer som alla ville bidra till RTSIs arbete mot diskriminering av subkulturer. Bland artisterna fanns Covenant, Aurelio Voltaire (US), Frantic Amber, KAS Product (FR), Carach Angren (NL), Spark!, Dark Side Cowboys, Netherbird och många fler.

Turnén blev möjlig tack vare samarbetet med flera lokala arrangörsparter som alla tillsammans med RTSI skänkte allt överskott från kvällarna till The Sophie Lancaster Foundation.