Konferensdagar 2021 – Alterofobi

Under mars 2021 genomför RTSI-initiativet konferensdagarna med samlingsnamnet Alterofobi. Under perioden träffas RTSIs medarbetare och projektets deltagare men också inbjudna representanter från myndigheter och beslutsfattare för att arbeta med frågor om inkludering och rättvisa. På grund av den rådande pandemin kan konferensen inte längre genomföras som tänkt på plats i Stockholm utan den sker online. Därför anpassas konferensen också till digitala förutsättningar.

Arbetet leds av RTSIs projektledare Kari Berg och medarbetare i projektet. Medverkar i programmet i konferensen gör även bland andra Dr. Stephen Minton och Sylvia Lancaster, grundare av The Sophie Lancaster Foundation.

Bakgrund
Personer från alternativa subkulturer, personer med normbrytande stil och identitet, utsätts i dag för diskriminering och utanförskap i samhället. Detta är en grupp som saknar skydd i rättsväsendet och där samhället ännu blundar för problemen.

Det finns nu ett ord som sammanfattar den rädsla som mynnar ut i fördomar, trakasserier, hat, hot och våld. Ordet är alterofobi. Alterofobins uttryck är skrämmande och har även lett till att personer fått sätta livet till på grund av sin identitet, även i Sverige.

RTSI-initiativet (Rätten Till Subkulturell Identitet) arbetar mot alterofobi och för att öka kunskapen om subkulturer i allmänhet och alternativa subkulturer i synnerhet. Under det projekt som drivits sedan 2017 och som under 2021 når sitt slut har RTSI byggt upp en stor kunskap om vad alterofobi är och hur den ger sig uttryck.

RTSI presenterar resultaten av ett kartläggande och analyserande arbete i boken Alterofobi, en flera hundra sidor tung publikation som tar upp alterofobi som fenomen, analyserar dess mekanismer, synliggör strukturerna och visar på konsekvenserna. RTSI lanserar även en pedagogisk resurs för att motverka alterofobi som kan användas såväl i skolor som på arbetsplatser och i civilsamhället.

RTSI arbetar för förändring och behöver din och er hjälp på vägen.

Delta
Är du representant för en myndighet eller organisation och är nyfiken på att veta mer? Vill du delta i konferensen? Vill du vara med och bidra till förändring? Kontakta oss.