Om RTSI

RTSI – RÄTTEN TILL SUBKULTURELL IDENTITET
(RIGHT TO SUBCULTURAL IDENTITY)

RTSI är ett samlat initiativ som arbetar mot diskriminering av alternativa subkulturer i samhället. RTSI arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situationer i samhället och för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott.

RTSI-initiativet startade 2014 genom ett initiativ från KF Kretsen och har fått ett hem hos SUB – Riksförbundet För Subkultur. RTSI-initiativet fortsätter och detta är den officiella hemsidan. Här kommer ni kunna läsa mer om initiativet och våra kommande projekt.

Projekt
Det första stora projektet som genomfördes beviljades finansiering av Arvsfonden och verkade 2014-2017. Projektet gav ut boken ”Våra berättelser” och genomförde en stor kampanj för att uppmärksamma frågan om Rätten Till Sin Identitet.

I slutet av 2017 initierade vi ett nytt stort projekt: ”RTSI – En kunskapsfråga?”, som under 3 år kommer att arbeta med att kartlägga och synliggöra diskrimineringen av subkulturerna.