Om kreatörer

Kreatörer sökes!
Vi söker dig som är kreatör och vill stötta och delta i kampen mot diskriminering av subkulturer.

Till alla er… kampanjen
Arvsfondsprojektet ”RTSI – Rätten Till Sin Identitet” har under perioden fram till våren 2016 satt samman del 1 av kampanjen som släppts via USB-digipack samt online via RTSIs Youtubekanal, en kampanj som fått namnet ”Till alla er..” och som innehåller musik, videos, film, bilder, foton, konst med mera med material från kreatörer som bidragit till projektet. Detta följdes av en riksomfattande turné under 2016 och 2017 som besökte landets större städer.

Till alla er… del 2: You Are Not Alone
RTSI har 2017 öppnat för ännu fler bidrag till kampanjen.Del två släpps 2017. Kampanjen fortsätter även under 2018.

Vill du/ni vara med i kampanjen? Läs mer nedan, vi vet det är en del text men ni finner troligen de flesta svar ni behöver här nedan. Välkomna att skicka in er intresseanmälan att delta.

Vad är ”kreatör”?
Vi har valt begreppet ”kreatör” som sammanfattar personer/grupper som har kreativa uttryck, enkelt förklarat: musiker, artister i alla dess former, filmskapare, fotografer, poeter, dansare, skådespelare, makeupartister, stylister, designers, producenter, författare och konstnärer av alla de slag och så vidare.

Vad söker vi?
Vi har målsättningen att i första hand inrikta oss mot text, bild, musik och rörlig bild/video/film som ska sammanföras under det gemensamma temat ”Rätten Till Sin Identitet” men vi är öppna för idéer och tankar. Audiovisuellt och visuellt material såsom musik, musikvideos, kortfilm, film står i fokus för kampanjen men vi söker också foton och illustrationer, konstverk och bilder, liksom text, berättelser och dikt till våra kommande releaser och kampanjer. Ni kan se exempel genom att kolla in del 1 av kampanjen här.

Vi söker i första hand kreatörer som är verksamma inom subkulturella områden/genrer men vi är även väldigt öppna för alla möjliga bidrag då vi gärna ser ett engagemang från en bred allmänhet och vi tror det är viktigt att visa att kampen mot diskriminering av subkulturer är en fråga för alla, inte en begränsad grupp. Stöder du/ni idén är ni välkomna att delta.

Känd eller proffs?
Oavsett om du är yrkesverksam eller hobbyutövare, känd eller okänd, nybörjare eller proffs så kan du/ni delta. Era idéer och bidrag är lika värdefulla för oss och vi hoppas på en bra mix av kreatörer av alla de slag.

Exempel
Nedan finns några exempel på hur första delen av kampanjen såg ut:

Krav på att medverka?
Ni åtar er inget genom att skicka in en intresseanmälan, ni kommer få mer information och ha möjlighet att delta i kampanjen om ni väljs ut. Vår strävan är att få med så många som möjligt. Ni ska däremot dela projektets värdegrund, att ni står emot diskriminering av subkulturer och vill värna om rätten till kultur, rätten till subkulturell identitet, rätten till sin identitet. Vad ni åtar er därefter kommer vi överens om om ni väljs ut att medverka.

kampanjbild_wide 1024

Vad ska hända?
Vi har under 2017 en kontinuerligt öppen ansökan för alla som vill delta i projektet och kampanjen. Under denna tid har ni möjlighet att skicka in era bidrag – t.ex. musik, videos, filmer, bilder osv. till oss. Det material som väljs ut kommer att sammanställas och ges ut i begränsad upplaga som USB, samt främst som online-release på nätet via vår Youtubekanal.

När?
Kampanjen pågår fram till slutet av 2017, vilket innebär att material som är oss tillhanda innan dess har möjligheten att komma med. Delar av kampanjen kommer även pågå under 2018.

Vi ser helst att ni så SNART som MÖJLIGT skickar in så vi hinner ha med er i kampanjen under en tid. Material släpps löpande online.

Grunden för kampanjen
Kampanjen grundar sig på RTSIs syfte, att motverka diskriminering av subkulturerna. Kampanjen grundar sig i synnerhet på de berättelser och det material som deltagarna i projektet RTSI tillsammans skapat i boken ”Våra Berättelser”. Tanken är att ni alla kreatörer ska inspireras/utgå från eller till och med helst skapa något som är direkt inspirerat av eller baserat på ”Våra Berättelser”.

De som väljer att ha en stark koppling till boken ”Våra Berättelser” eller andra delar av RTSIs olika befintliga publicerade material på området, har också stor chans för ökat synliggörande från RTSI. Vår ambition är att allt material som inkommer ska få vara med, men vi kommer att prioritera det material som har koppling till deltagarna, till projektets kärna och idé och till ”Våra Berättelser”. Ni kan gratis ladda ner publikationen ”Våra Berättelser” här.

Hur går det till att delta?
För att delta måste ni bidra till projektet och kampanjen med ett material ni skapar. Det finns oerhört många varianter på hur man deltar beroende på vilken typ av kreatör man är.

Några exempel:
Musikartisten kan bidra med en låt de redan har som passar temat, men än hellre skriva, arrangera och spela in ett helt nytt verk. Har ni möjlighet får ni gärna spela in en musikvideo till låten på temat.

Är ni musikvideoproducent kanske du redan vet om en passande artist för din videoidé eller så kan vi på RTSI kanske hjälpa dig hitta en artist?

Är du filmare kan du kanske skapa en kortfilm på temat? Kanske behöver du skådespelare eller modeller och filmmusik? Är du designer, makeupartist eller stylist behövs dina talanger troligen i skapandet av just musikvideos, film osv. Är du fotograf kanske du kan samarbeta med någon filmskapare, designer, artist eller modell runt temat?

Är du konstnär, grafiker eller illustratör? Kanske har du idé till en affischkampanj? Är du konstnär kanske du har en målning som kan ställas ut, visas upp i projektet, eller kanske skapar du rekvisita till en musikvideo? Möjligheterna är många.

Vi på RTSI kanske kan hjälpa dig finna andra till ditt projekt/din idé. T.ex. om du är makeupartist kanske vi kan hitta en musikvideo som behöver din talang.

Särskilda satsningar
RTSI har också genomfört ett flertal prioriterade satsningar. Dessa har varit urval av idéer där vi med projektets personal gått in och särskilt stöttat vissa idéer för att de ska kunna genomföras. Detta är tyvärr väldigt begränsade resurser så det är inget vi i normalfallet kan göra.

Ersättningar och upphovsrätt
Alla kreatörer som deltar i projektet ska göra det utifrån egen fri vilja och det utgår inga ersättningar till er då detta är ett icke-kommersiellt projekt med ett syfte, att jämföra med ett välgörande ändamål. Vi tror att ni alla förstår och respekterar detta.

Det material som ni bidrar med måste vara originalmaterial/skapat av er och ni måste ha fulla rättigheter till materialet med allt vad det innebär (t.ex. måste ni ha tillstånd från kompositörer, textförfattare, medverkade musiker, medverkande i videos osv. att materialet får användas i RTSI utan kostnad för projektet). Vid er medverkan kommer vi överens kring ett enkelt avtal. Projektet kommer självklart att stå för ev. Ncb-kostnader för skivor och liknande kostnader som är förenat med framställan av själva produkterna.

Vilka står bakom kampanjen/projektet?
Bakom RTSI-initiativet står SUB – Riksförbundet För Subkultur. Förbundet har axlat ansvaret för att driva initiativet och dess framtida projekt. Ni kan också välja att som kreatörer bli anslutna till SUB i samband med er ansökan.

Det första RTSI-projektet, som gav ut kampanjen Till Alla Er… drevs av Kulturens Bildningsverksamhet i samarbete med KF Kretsen, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur, med flera. Det fick stöd av Arvsfonden och pengarna i projektet gick uteslutande till projektet och just till arbetet mot diskriminering av subkulturer, för rätten till kultur och sin identitet.

Hur ansöker jag/vi om att få vara med?
Enkelt. Ni fyller i intresseanmälan på vår hemsida så kommer vi att kontakta er så snart vi hinner med eventuell mer information. Varmt välkomna med er intresseanmälan!