Skip to content

Rätten Till Sin Identitet

RTSI till alla er banner

VÄLKOMNA TILL RTSI – RÄTTEN TILL SIN IDENTITET (RIGHT TO SUBCULTURAL IDENTITY)
RTSI är ett samlat initiativ som arbetar mot diskriminering av alternativa subkulturer i samhället. RTSI har sitt hem hos SUB – Riksförbundet För Subkultur och initiativet formades 2014 i samband med att ett projekt för RTSI beviljades av Arvsfonden, ett projekt som verkat 2014-2017 och som lagt grunden för att väcka frågan kring de alternativa subkulturernas situation i samhället. RTSI-initiativet lever vidare och detta är den officiella hemsidan. Här kommer ni kunna läsa mer om projektet

Primary Sidebar