Skip to content

Rätten Till Sin Identitet

RTSI till alla er banner

VÄLKOMNA TILL PROJEKTET ”RÄTTEN TILL SIN IDENTITET”!
Sveriges första projekt och samlade initiativ som arbetar mot diskrimineringen av subkulturer. I dag utsätts personer som väljer en subkulturell identitet och som uttrycker det i stil, livsstil och intressen för en mängd fördomar, diskriminerande handlingar och ibland långt värre, rena brott. Fördomar, utfrysning och det man kallar mobbning drabbar dagligen mängder av individer som väljer en annorlunda livsstil. Vi vill med projektet belysa, diskutera och arbeta för förändring.

Det är Sveriges första projekt inom detta område och vi hoppas att detta är starten på något som nu och på sikt kan bidra till att förändra attityder i samhället. Vår vision är ett samhälle där alla behandlas lika oavsett val av subkulturell tillhörighet, lika självklart som att man arbetar för jämställdhet, mot rasism och för sexuellt likaberättigande.

Projektet drivs av Sveriges nyaste studieförbund: Kulturens Bildningsverksamhet (som ägs och drivs av 14 av landets kulturorganisationer) i samarbete med Kulturföreningen Kretsen i Umeå (som är utförande och som varit bärande av idén) i samverkan med SUB – Riksförbundet För Subkultur, dess föreningar samt riksorganisationen Ung Media.

Projektet har fått finansiering från Arvsfonden och är deltagarstyrt. Läs mer om projektet.

Primary Sidebar