Rätten Till Subkulturell Identitet

VÄLKOMNA TILL RTSI – RÄTTEN TILL SUBKULTURELL IDENTITET
(RIGHT TO SUBCULTURAL IDENTITY)

RTSI är ett samlat initiativ som arbetar mot diskriminering av alternativa subkulturer i samhället. RTSI-initiativet startade 2014 och har sitt hem hos SUB – Riksförbundet För Subkultur. RTSI arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situationer i samhället och för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott.

Det första stora projektet som genomfördes beviljades finansiering av Arvsfonden och  verkade 2014-2017. Projektet gav ut boken ”Våra berättelser” och genomförde en stor kampanj för att uppmärksamma frågan om Rätten Till Sin Identitet.

I slutet av 2017 initierade vi ett nytt stort projekt: ”RTSI – En kunskapsfråga?”, som under 3 år kommer att arbeta med att kartlägga och synliggöra diskrimineringen av subkulturerna.

RTSI-initiativet fortsätter och detta är den officiella hemsidan. Här kommer ni kunna läsa mer om initiativet och våra kommande projekt.