Rätten Till Subkulturell Identitet

VÄLKOMNA TILL RTSI – RÄTTEN TILL SUBKULTURELL IDENTITET
(RIGHT TO SUBCULTURAL IDENTITY)

RTSI är ett samlat initiativ som arbetar mot diskriminering av alternativa subkulturer i samhället. RTSI arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situationer i samhället och för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott.

Detta är den officiella hemsidan.