Skip to content

Våra Berättelser

RTSI - Våra Berättelser - Omslag

”Våra Berättelser”, en över 180 sidor stor bok fylld med berättelser, dikter, reflektioner, bilder, konst och foton av och med deltagarna i projektet. ”Våra Berättelser” är en bok full av tunga, personliga berättelser och konst som väcker frågor om hur det är att vara ung och ha en subkulturell identitet i samhället, vilka fördomar som de dagligen får utstå på grund av deras stil, deras identitet. Detta är Sveriges första publikation av sin art, ett samlat initiativ som synliggör diskrimineringen mot subkulturer och som lyfter fram frågan i dagsljuset.

”Våra Berättelser” är en del av Arvsfondsprojektet ”Rätten Till Sin Identitet” och publikationen är fri för nedladdning för icke kommersiellt bruk. Publikationen är resultatet av den första delen av projektets tre år.

Ladda ner webversion/läsplatta/etc genom att klicka här.
Ladda ner version för egen utskrift (uppslag sidor) genom att klicka här.

Primary Sidebar