Skip to content

Vad ska hända?

Anna Törnfeldt - RTSI folder + SOPHIE nyckelringar

Projektet ”Rätten till sin identitet” pågår från 1 juli 2014 och 3 år framåt. Under den tiden kommer projektet att arbeta med unga i fokus för att lyfta, informera om och synliggöra arbetet mot diskriminering av subkulturer.

Projektet har tre delar som vi går igenom i stora drag nedan. När du läser texten nedan kanske det redan har hänt…

År 1: Rekrytering och skapande
Under detta år bjuder vi in unga deltagare som vill medverka. Vi startar med en Kick-off helg i Umeå 19-21 september dit vi bjuder in ca 50 deltagare. Där bjuds på inspiration och föreläsningar med mera.

Alla deltagare har så chansen att få vara med i projektets fortsatta arbete. Under första året kommer deltagarna arbeta med att få fördjupa sig i ämnet och fritt i textform reflektera kring och skriva om sina erfarenheter. Det kan vara fritext, i poesiform, berättelseform och det kan vara anonymt. Ämnet är alltså diskriminering mot subkulturer.

Dessa texter och berättelser kommer sammanställas i en publikation som främst släpps på nätet. Deltagarna har alltså chans att få sina texter publicerade.

År 2 Kreativitet och produktion
Under projektets andra år bjuder vi in artister, musiker, konstnärer och andra ”kreatörer” som vi valt att kalla dessa att medverka och bidra till projektet. Det kommer bli allt från väldigt kända artister till helt okända. Projektets deltagare har också själva möjligheten att delta som kreatörer.

Tanken är att dessa kreatörer ska arbeta med att med utgångspunkt i berättelserna skapa material, tex musik, musikvideos, konstverk med mera som inspirerats av och utgår från texterna/berättelserna som röd tråd. Kraften i kulturella uttrycksformer ska göra budskapet levande.

Resultatet sammanställs och vi kommer bland annat ge ut en USB-publikation, en DVD med urval och släppa materialet på nätet!

En andra konferens kommer gå av stapeln där deltagarna får mötas och synliggöra sina resultat till varandra.

År 3 Synliggörande och förankring
Under det sista året ska projektet och resultaten synliggöras så mycket som möjligt mot omvärlden, allmänheten. Kampanjen fortsätter och en del 2 kommer släppas löpande. En turné ordnas med utgångspunkt i landets 3 största städer samt med avslutning i Umeå för att få omvärldseffekt och medial uppmärksamhet. Om möjligt kommer projektets olika samarbetsorter också att inkluderas på olika sätt med lokala event.

Deltagarna och omvärld bjuds i samband med turnéstoppet in till den tredje, fördjupande, konferensen där projektets resultat synliggörs och fördjupas ytterligare i kreativa forum, workshops och dialog, kreativa möten.

Framtiden?
Vår vision är en värld där man inte utsätts för diskriminerande behandling om man har en subkulturell identitet. Vi hoppas att projektet resulterar i att frågan lyfts och synliggörs och att samhället runtom oss får en kunskap om vad frågan handlar om. I de bästa av världar når vi så långt att vi kan påverka även lagstiftning så att man får en ökad kunskap om de hatbrott som sker gentemot personer som tillhör subkulturer.

Andra projekt och initiativ
Det finns fler än vi runtom i världen som arbetar med denna fråga. Mest kända är troligen The Sophie Lancaster Foundation i Storbritannien som arbetar mot diskriminering av subkulturer och för att motverka fördomar.

Detta projekt är dock Sveriges första av sin art och vi hoppas att det inspirerar till förändring, ökad kunskap och nya initiativ.

Primary Sidebar