Skip to content

Målgrupp

Ica - Elefantpunkare800
Unga i fokus

Vi välkomnar ALLA som är intresserade att bidra till, stödja och vara delaktiga i projektet men projektet i sig är utformat av och för unga och projektets finansieringen från Arvsfonden är riktad till unga. Vi vet att frågan om diskriminering mot subkulturer gäller alla åldrar och att kampen för förändring är viktig för hela samhället men just detta projekt är avgränsat till och utgår från unga. Alla åldrar är välkomna att stötta och bidra till projektet.

Enkelt förklarat kommer vi i projektet arbeta främst med unga personer.

Definition
Projektets främsta målgrupp är unga, inom området 12-25 men med en viss tonvikt på området 15-22 där den kulturella identiteten ofta formas och utvecklas hos en individ. Vi ser med fördel att unga ska även känna sig tillhöra den subkulturella grupp som stycket ”avgränsning” nedan definierar. Det är inget absolut krav men en slags riktlinje.

Projektets sekundära målgrupp är unga i allmänhet, omvärlden i allmänhet och personer med subkulturella tillhörigheter i synnerhet som delaktiga i projektets olika områden. Utöver det hoppas vi att projektets synliggörandefas ska nå ut till hela landet, omvärlden, i så stor utsträckning som vi inom ramarna kan skapa, därav vår projektstruktur och geografiska spridning.

Avgränsning
Vi har valt att projektet utgår från de relativt nya subkulturer som tillhör området synth, goth och närliggande områden. Vi gör dock ingen absolut avgränsning då detta är svårt att definiera och även onödigt att försöka definiera gränser för, men däremot skulle området bli för ogreppbart om vi skulle inkludera alla möjliga subkulturella uttrycksformer.

Helt enkelt är det en grund men vi välkomnar också personer med intressen/kulturell identitet inom till exempel metal, punk, cosplay, steampunk, rollspel, darkwave osv. Som ni förstår finns ingen absolut linje och det är inte bara ett yttre som räknas, tvärtom.

Andra subkulturer?
Projektets målgrupp har som beskrivits exempelvis fått utstå inslag av hatbrottskaraktär, exempelvis ”döda emos” och liknande på sociala media som Youtube och Facebook, så ingen tvekan råder om att avgränsningen är relevant. Det är däremot såklart så att andra subkulturer också utsätts för liknande diskriminering.

Det bör därför betonas att det är sannolikt att det som projektet i sig omfattar är av sådan art att andra subkulturer troligen också har likartade problembilder. Således kan projektets resultat appliceras på en mycket vidare målgrupp i förlängningen där problematiken är densamma men uttrycken lite annorlunda.

Primary Sidebar