Skip to content

Om Projektet

Grundläggande fakta om projektet ”Rätten till sin identitet”

Sammanfattning:
Kulturens och KF Kretsen gör en treårig satsning med Arvsfondsprojektet ”Rätten till sin identitet” – ett ungdomsprojekt som syftar till att motverka diskriminering mot subkulturer. Ungdomar inom subkulturer får i projektet lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Projektet vill lyfta frågan och visa på den utsatthet som upplevs, verka förebyggande för andra unga och ge mer kunskap och förståelse till den omvärld som möter målgruppen.

Projektet startade:
1 juli 2014
och beräknas pågå till sista juni 2017.

Projektägare:
Kulturens Bildningsverksamhet
www.kulturens.se

Projektet drivs i samarbete med:
Kulturföreningen Kretsen, Umeå
www.kretsen.org

Projektet drivs även i samverkan med SUB – Riksförbundet För Subkultur, dess föreningar samt riksorganisationen Ung Media.

Projektet har finansiering från:
Allmänna Arvsfonden
www.arvsfonden.se

Primary Sidebar