Skip to content

Konferens 2016

RTSI Konferens 2016
Konferensen 2016 är den tredje och sista konferensen under projektets tre år och den kommer hållas den 7-9 oktober i Umeå. RTSI konferenserna utgör ett tillfälle för deltagarna i projektet att under en helg få mötas, umgås och utveckla sina kunskaper och kreativitet. Under denna konferens är det kreatörsprocessen som är i fokus.

FÖRELÄSARE OCH AKTIVITETER UNDER RTSI KONFERENS 2016

OrianaDiasOriana Dias
Oriana Dias är 22 år och kommer från Portugal. Hon har till dags dato samlat över 600 sidor om olika fall av diskriminering gentemot subkulturer! Nu kommer hon till Umeå och RTSIs konferens för att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter.

Oriana har själv erfarenheter av diskriminering gentemot subkulturer i den lilla stad hon bott i i 7 år. Hon har tidigare arbetat med att använda spel och olika aktiviteter för att hjälpa människor arbeta med sina sociala färdigheter.

När hon hörde talas om The Sophie Lancaster Foundation började hon läsa på om diskriminering och fördomar gentemot alternativa subkulturer, varefter hon påbörjade insamlingsarbetet av det material som nu är över 600 sidor. I Portugal har hon kommit ganska långt med sitt arbete och har bland annat varit med i TV för att prata om ämnet.
I sin presentation så tar hon upp hur samhället ser på olikheter, några viktiga fall och vad du kan göra för att hjälpa till att förändra attityder.

SPRÅK: Föreläsningen hålls på engelska.

 

RasBoldingRas Bolding
Something Rotten In The Music Industry – Subculture And Discrimination

Ras Bolding är en musiker och subkulturikon från Odense, Danmark. Där arrangerar han även den alternativa klubben, Klub Golem, samt mängder av konserter och klubbar, från posh art gallerier till obskyra källarklubbar till festivaler. Han har framträtt med allt från punkgitarrister till klassiskt skolade musiker. Att vara del av en subkultur är för Ras en del i hans vardag, hans livsstil.

Så hur ser subkulturscenen ut i Danmark i dag? Vilken status har subkulturer i jämförelse med Sverige? I båda länderna accepterar vi att vi är del av subkulturer men hur kommer det sig att subkulturerna marginaliseras? Är vi alla del i en utdöende subkultur eller har det alltid varit så här?

Ras har som musikjournalist spenderat åratal med att reflektera kring musikindustrin och i synnerhet hur den i demokratiska länder som Sverige och Danmark i ett hårt grepp lyckats hålla mängder av musikgenrer utanför de kommersiella och dominerande kanalerna. När hörde du senast band som Welle:Erdball, Covenant, The Frozen Autumn eller She Past Away på nationell radio eller TV? Du kanske inte ens funderat på varför eller varför inte. Ras menar på att detta handlar om en form av musikalisk/eller kultur-diskriminering som tar sig uttryck i samtiden.

Ras föreläser kring ämnet ovan och sina tankar om det och bjuder in till dialog och eftertanke.

SPRÅK: Föreläsningen hålls på engelska.

 

12744570_10153695463257659_5182511824029937971_nJohan ”Nephente” Fridell
”Likheter och olikheter i det subkulturella musiklandskapet”

Johan ”Nephente” Fridell (känd från bl.a. Netherbird) har varit verksam inom den underjordiska metallscenen i över 20 år och har med sina band och sin musik byggt relationer och mött personer världen runt. Mycket är gemensamt för de som delar en subkultur som t.ex. musik black och death metal, men det finns också stora skillnader för den som lever en alternativ livsstil i andra länder, och de skillnaderna börjar redan i de olika länderna i Skandinavien men blir allt tydligare när man närmar sig östra Europa, Ryssland och mellanöstern. Inte minst när man skrapar på ytan så blir olikheterna uppenbara, och det är kan vara både vackert och skrämmande, och alltid lärorikt.

Han kommer berätta om sina erfarenheter av att möta och beröra personer världen runt genom musiken. Anekdoter och historier varvas med reflektioner och iakttagelser. Syftet är att vi tillsammans ska stimuleras till att tänka kring hur vi kan växa i mötet med andra som till synes är så lika oss men som har helt andra förutsättningar och utmaningar.

Primary Sidebar