Skip to content

Anmälan Deltagare

Vill du bli deltagare i projektet RTSI?

Läs gärna mer om vilka vi söker på sidan ”Målgrupp” innan du skickar in din intresseanmälan, men var inte rädd att inte passa in! Många av våra deltagare som är med i dag har tvekat om de är ”rätt” eller om deras erfarenheter ”har betydelse” och vi kan med facit i hand säga att jo, det har betydelse och de har alla varit ”rätt” för projektet. Din röst är viktig.

Ditt för- och efternamn (obligatorisk)

Din epost som du kollar ofta (obligatorisk)

Telefonnummer där vi kan nå dig

Din adress (hemadress/där du är skriven) samt postnummer och ort

Jag är mellan 13-25 år:

Dina födelsedata (ÅÅÅÅ MM DD, alltså: år - månad - dag, ex 19981012)

Jag anmäler härmed mitt intresse att bli deltagare i projektet Rätten till sin identitet. Jag har läst och förstått vad det innebär att delta. Jag är i rätt ålder för målgruppen och jag tycker mig tillhöra en subkulturell stil som projektet vänder sig till.

Berätta lite om dig själv för oss och varför du tycker projektet verkar intressant.

Primary Sidebar